Bygd i förvandling

Lugnvik i Ådalen - Bilder från en svunnen tid

Bostäder

 

Lugnvik omkring 1925.
I förgrunden högbanan. En buss (kanske Westin) som väntar på
folk från någon av passagerarbåtarna, Husen nedifrån: Tegelbruket,
Sörgården (eller Ullmarkskasern), Heligbäck, Torpet och Bergbacka

 

 

Fotogalleri: Sågen  Brädgården Bostäder Byn Frikyrkan Arbetare  Tjänstemän

 

Bostäder

Foto från 1939. Utsikt från övre delen av Lugnviksbacken.
Brädgården syns nere vid Lugnviksfjärden
Foto från Lugnvik 1937

 

Bruket var det området med bolagskasernerna runt sågen. De som bodde där kallades "bruksa". Ovanför kom Lugnviks backen, den kompletterade bebyggelsen med arbetarnas egna stugor och egnahem i nästan obefintlig ordning. De som bodde där kallades "oppbaxare"

 

Långa huset med det svarta taket är "Långklanten". Till höger därom Sörgårdsbacken (Ullmarskbacken)och där ner mot sågen ligger "Sörgården" ("Ullmarkskasernen").
Ovanför Långklanten närmare korsvägen ligger "Nickebo". Vid korsvägen syns Handelsbolaget

Foto från 1963. Korsvägen nere till vänster i blid. Till höger går väg mot Gålån. Uppför lugnviksbacken ses avtagsvägar till egna hemmen. Längst upp i bilden syns dalgången mot Skog

Lugnvik 1958. Tre vita hus rätt så lika i förgrunden på nedre sida av Gålåvägen. fr.v. Edholms (rivet), Bergstens (rivet)och faktor Sjöströms. Huset nedanför bodde maskinisten. Den stora kasernen t.v. nedanför Edholms är Sörgården (rivet) Den långa kasernen längst upp till höger är Trehörningen, Bergbacka och Heligbäck. Mellan Bergbacka och Heligbäck ligger ett mindre hus, Torpet där bodde Gunnar Eriksson.
"Trehörningen" i Lugnvik. Fotot från april 1975
"Torpet"
Här bodde Huggskötare Gunnar Eriksson med familj

April 1975. "Bergbacka". 2006: Nu på väg att rivas

April 1975 "Heligbäck". På den vänstra bilden syns t.v om Heligbäck den numera riva fastigheten där Karl Edholms familj bodde. I slutet av 60-talet köpte föreningen Lugnviks-Bilder in Heligbäck. 2005 såldes den
och är numera privatägt och håler på att upprustas

I sågbacken ovanför sågen låg "Backhammar",
maskinmästarens bostad.

"Aspnäs", sågfaktorns bostad.
Här bodde Sågställare Andor Sandberg

Foto från mars 1975. "Grindstugan".
Chaufför på bruket Harald Holmberg har bott i huset. Tjänstebostad för Axel Molinder, Ångbåtsbefälhavare på bogserbåten Kalle på Lugnviksfjärden.Torgny Molinder bodde i detta hus från 1953 - 1964. "Hibba" Öman flyttade sedan till Grindstugan. Numera bor John-Erik Berglund i Grindstugan

"Långklanten" som är byggd av klant

Långklanten t.v och hörnet på Nickebo längst t.h
där emellan syns Slottet

Lugnviks luftskyddsförenings första övning 26/9 1937. 5 personer i
förgrunden t.v. bär gasmask. Ovanför högbanan t.v. det låga vita huset
är Tegelbruket och det stora vita där bakom är "Sörgården"(Ullmarkskasernen).
I mitten längst upp i bild "Heligbäck" och "Torpet".
"Slottet" hette ursprungligen Locknekasern därför att den flyttades från Lockne efter den stora branden där 1877. Den har varit bostad åt flera generationer arbetare och tjänstemän. Där fanns också tvättstuga.
"Rättargården".Den gamla stenbyggnaden, som en gång varit
förvaltarebostad blev rättarebostad. Rättare var bl.a.
Albin Nyberg och Harald Holmberg

I den forna hästhagen fanns kassören Sandströms bostad.

Mellan gamla och nya landsvägen ligger "Kontoret".
Till höger syns "Bagarstugan".
"Bagarstugan"
Bakom Bagarstugan ligger Kontoret I bakgrunden till höger skymtar Herrgården. Ingången till lägenheten i Bagarstugan är till höger om huset. De två dörrarna som syns är ingång till de två bagarstugorna på bottenvåningen. En trappa upp var bostaden där det inte fanns vatten och ingen värme förutom vedspis i köket, utedass förstås. Ett kök, vardagsrum och två sovalkover.

"Herrgården" uppförd 1874 .Här bodde den förste förvaltaren i Lugnvik, nordkfödde Anton Christie. Här bodde på senare tid bl.a. förvaltare Bo Holmberg med familj
Västbrukets tre gårdar utgör en särskild del av bruket för
brädgårdsfolket. Dessa tre kaserner heter: fr.v. "Norrgården",
"Kaparen" och "Skomakaren". Husen är rivna

"Skomakaren" på Västbruket

Foto från 1970-talet. Lugnviks gamla "Pensionärshem".
Numera privatägt.

Källa:
Text: "Mitt Ådalen", "I min faders hus" Mauritz Edström. "Björkå", Birger Norman.
Nils-Erik Östman, Lugnvik. Torgny Molinder, Bandhagen. Thord Edström, Härnösand.
Valfrid Bergsten, Lugnvik. Eva Söderlund (Bergsten) Sundsvall.
Lugnwiks-Posten, Muntlig tradition.

Foto: Länsmuseets samlingar, Ådalens släkforskarförenings samlingar,
Oskar Kvastmans samlingar, Lugnwiks-Posten, Privata arkiv och samlingar

topp