Sundsvall
ådalingen
Huvudsida


Aktuellt från Sundsvall   Tror du på Skrock?
Färjan över Selångersån
Sixten Sundling hade folkmusiken i blodet


Vängåvan

Stora Torget

Sundsvall stad

En samling trähus kring en liten kyrka i trä, det var begynnelsen till
trämetropolen och hamnstaden Sundsvall. Staden grundades år 1621
av Gustav II Adolf, som sedan 1911 står staty på Stora torget
Där vägen mot Selånger mötte Selångersån låg det lilla fiskarsamhälllet,
som utvecklades till Sundsvall.

Sundsvall stad bildades av tre hemman; Köpstaden, Åkervik och Sund. Regeringen väntade att staden snabbt skulle
expandera till ett betydande handelscentrum. Men den förhoppningen infriades inte. Man konstaterade att staden
låg på fel plats. Sundsvalls centrum flyttades närmare havet. När centrum flyttades närmare havet hade staden
bara omkring 200 vuxna invånare.
Midsommardagen 1888 brann i stort sett hela den gamla trästaden ner. Husen var väl brandfösäkrat och det blev nu
möjligt att återuppföra stadskärnan på något 10-tal år, men för säkerhets skull nu av sten. Staden byggdes upp efter
den gamla rutnätsplanen från 1600-talet men med esplanader i tidens anda. Husen som uppfördes efter branden
var stora och påkostade, man hade råd att anlita flera av landets skickligaste arkitekter. Här fanns banker, rederier
och bostadspalats. Här fanns nöjesställen som Rullan och Tivoli ( båda hade klarat sig från branden) och naturligtvis
Hotell Knaust. Folkmängden ökade från 2 800 år 1850 till 14 800 år 1900.
Vid sidan av den pampiga stenstaden låg arbetarstadsdelarna Stenhammaren, Stadsmon och Norrmalm med en enkel
träbebyggelse. Här bodde arbetare, hantverkare och sjöfolk. I dag återstår Stenhammaren och Stadsmon inom
stadsdelarna Södermalm respektive Östermalm där en stor del av husen är pietetsfullt restaurerade.