Sandökravallernas år 1907

Sandöpojkarna

 

Föreningsrätten Orons tid Sammandrabbningen Sandöpojkarna De 3 De 42 - Tabell Stridsfacklan

 

 

Vi fodra fri föreningsrätt
Grupp av deltagarne i föreningsrättsstriden vid Sandö
Bild ur Stridsfacklan
Foto: Arvid Holmstedt, Härnösand

 


Föreningsrätten
Föreningsrätten, rätten att bilda och tillhöra föreningar erkändes på svensk arbetsmarknad år1906. Rättighet i förhållande till motpart på arbetsmarknaden att tillhöra arbetsgivar- eller arbetarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen. På svenska arbetsmarknad erkändes föreningsrätten av SAF och LO genom ett avtal 1906. Lagfäst blev rätten 1936 genom lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Numera (1991) ingår reglerna i 1976 års medbestämmandelag (MBL). Reglerna gäller ömsesidigt, men praktiskt sett innebär föreningsrätten främst en rätt för arbetstagare att tillhöra och verka för fackförening utan att för den skull bli utsatt för diskriminerande åtgärder från arbetsgivarens sida t.ex. förflyttning till sämre arbete.
Nationalencyklopedin (1989-2000)

* * *

Orons tid - Sandökravallerna 1907

Chefen vid Dals sågverk, grosshandlaren Seth M Kempe, var anhängare av föreningsrätten, men han tolkade den på sitt eget sätt. Han menade att han hade frihet att avskeda dem som han inte kunde samarbeta med. Föreningsrätten blev på så sätt villkorlig: arbetarna hade rätt att ingå i en förening, om det var rätt förening, i annat fall riskerade de att avskedas. Kempe såg helst att arbetarorganisationerna skulle formas som "platsföreningar", som skulle stå utanför Landsorganisationen (LO).

Vid Dals sågverk fanns 1906 både en platsförening och en avdelning inom SSIAF (avd. 44). Några misslyckade försök att ersätta avd. 44 med platsföreningen ledde till en hård föreningsrättsstrid som pågick i flera månader. Vid nyåret 1906-1907 avskedades ett femtiotal arbetare och i mars 1907 proklamerade avd. 44 strejk. Kempe svarade med att rekrytera strejkbrytare. Dessutom hade han platsföreningen på sin sida. I slutet av april spred sig konflikten till Kempes sågverk på Sandö. Arbetarna hade räknat med att kunna hålla Sandö - som inte hade någon fast landförbindelse - fri från strejkbrytare, men det lyckades inte.

Rykten om att strejkbrytarna skulle vara beväpnade tillsammans med vetskapen om att arbetsvilliga också nått Sandö fick några medlemmar i Frånö Socialdemokratiska Ungdomsklubb att reagera. Bröderna Fritz och Henning Ståhl samt Albert Sundin gav sig iväg till Sandö för att driva bort strejkbrytarna. Det blev en del slagsmål och Albert sköt ett par skott i luften, med den pistol som han för säkerhets skull hade med sig. Länsman Borin, som befann sig på platsen för att utreda tidigare oroligheter, träffades av en träklamp när han försökte lugna angriparna. När angriparna insåg att polisen kommit och förstod att någon skadats blev de rädda. Albert trodde att en polis skjutits och han och bröderna Ståhl flydde från platsen. De tog sig till Kristiania för vidare skeppning till Amerika men kom aldrig så långt. De greps och ställdes inför rätta i Härnösand, tillsammans med ett fyrtiotal arbetarpojkar ("Sandöpojkarna") som deltagit i eller troddes ha deltagit i kravallerna. Bröderna Ståhl och Albert Sundin, de tre "Sandömännen", dömdes så småningom till vardera 8 års straffarbete. Omedelbart efter kravallerna inkallades militär för att återskapa lugnet. Ett par hundra man fördelades på Sandö och Dal och extra polisstyrkor kallades in från Stockholm.

Sandöupploppen 1907 gjorde Fritz Ståhls namn vida bekant. Fritz hörde till den grupp unga män, som stormade en förläggning med strejkbrytare på Sandö och drev dem på flykten. Stormningen var en stundens ingivelse av en skara omogna unga män, men den fick oanade konsekvenser.

I den borgerliga stockholmspressen blåstes händelsen upp till enorma proportioner. Ådalen började nu i dessa tidningar systematiskt framställas som "det röda Ådalen", ett Vilda Västern av vildsinta socialister, som jämt trotsade lagen.

Dagarna efter Sandöupploppen sattes också för första gången militär trupp in mot arbetare i Ådalen. Det skulle visa sig att det inte blev den sista gången.

Fritz Ståhl ingick i den trio, som ordningsmakten utsett till Sandöupploppens ledare. Brodern Henning och Albert Sundin var de två andra. När de efter en lång rättegång och flera överklaganden fick sina slutgiltiga domar blev det sju års straffarbete för "delaktighet i uppror".

* * *

Den stora sammandrabbningen

Vid nyåret 1907 hade ett femtital arbetare avskedats vid Dals sågverk. Måndagen den 18 mars strejkade en del av arbetarna vid Dals sågverk.

Späningen i Ådalen trappades upp under slutet av april och början av maj. Strejken började bli lång, den frestade tålamodet och genom splittringen bland arbetarna fick den inte den effekt som de strejkande hoppats på. Och så alla dessa strejkbrytare. Stämningen mellan dem och arbetarna var irriterad och det förekom oöverlagda handlingar på bägge håll.

Den 17 april år 1907 lade 33 arbetare ned sina arbeten vid Sandö sågverk. Arbetsnedläggelsen var en sympatiåtgärd för att stödja de strejkande kamraterna vid Dals sågverk och strejken gällde strejkrätten.

Arbetarna hade räknat med att ön skulle hållas fri från strejkbrytare. Men förhoppningarna slog slint. Efter en tid hittade strejkbrytarna till ön och snart bodde omkring 20 personer i bolagets kaserner. Strejkbrytare som skulle ersätta de strejkande arbetarna. Den 3 maj fraktades några pojkar från Norrbotten från en undangömd brygga i nattsvart mörker och med släkta lanternor på bolagets ångare Näcken till brädgården. De kom fram klockan halv tolv på natten och polisen eskorterade dem till barackerna innanför det höga staketet.

Den förstärkta polisbevakningen fick till uppgift att upprätthålla ordningen och ge de arbetsvilliga skydd. Arbetarna menade att polisbevakningen hade en motsatt effekt eftersom poliserna var partiska. Deras egen begäran om polisskydd hade ju blivit avslagen.De ytterliggare nyanställingar som gjordes kom att få bägaren att rinna över. Hopar av strejkande arbetare och sympatisörer från glasbruket tågade till de två husen (Klockaregården och Prästgården), där de nyantagna arbetarna var inkvarterade.

Kristi himmelsfärdsdag inföll detta år den 9 maj. Dagarna före helgen var oroliga. Man samlades dag efter dag utanför de inhägnade förläggningarna och till slut var orolighetern sådana att man kan finna en rapport om dem i polisens handlingar. En skara hade samlats på berget ovanför strejbrytarförläggningarna. De sjöng Arbetes söner, men de skränade också, kastade sten mot förläggningen och försökte få strejkbrytarna att lämna platsen. Även kvinnor och barn var med och ropade okvädningsord. Ett par av brukets jänstemän som kom förbi, blev illa hanterade. Så fortsatte det nästa dag med visslingar, skrän och stenkastning. En stor mängd folk samlades utanför staketet och man hörde uppmaningar att storma förläggningen. Bland de mest aktiva var en spelevink och gårdfarihandlare, som klättrat in på området. Han var så berusad att det senare framfördes till hans försvar: han var för full för att vara upprorsledare.se anm. Carl Johan Hedberg.

På Kristi himmelsfärdsdag var även de som inte strejkade lediga. Det var en solig och varm dag, nära nog en sommardag och folk samlades redan på förmiddagen. Sedan växte folkhopen under dagen och på kvällen var de ett par, tre hundra personer.

En av dem som denna dag kom till Sandö var den 24 årige Albert Sundin från Frånö.Han var ordförande i Frånö SDUK. Ett par av Sundins vänner var bröderna Ståhl, också de verksamma i ungdomsklubben. Henning Ståhl var knappt 20 år. Fritz var hans något äldre bror, 22 och ett halvt år.

Denna dag träffades vännerna Albert Sundin och Henning Ståhl vid ett nykterhetsmöte på Folkets hus i Frånö och de bestämde sig för att efteråt fara till Sandö för att se det omtalade "menageriet" där, dvs strejbrytarförläggningen. Fritz Ståhl kom också med och så begav de sig med ytterliggare några kamrater med ångaren Trafik från Strömnäs till Sandö.

Albert hade sin revolver med. Han förklarade sedan att han alltid brukade bära den på sig. Vapnet talar för att han var rädd för strejkbrytarna, han hade hört om deras beväpning och han visste inte var han hade dem. Någon kontakt med Sandö hade han inte haft tidigare, han hade överhuvudtaget aldrig varit där. Avståndet Frånö-Sandö är inte stort-några få kilometer-men verket låg på en ö utan fast landförbindelse och det hade inte funnits något skäl för hononm att söka sig dit. Men nu fanns det: menageriet, Kempes kreatur.

Vad de kan ha haft för huvudsakligt ärende på ön kan man inte veta.Kanske skulle de, som de själva påstod, bara se på förläggningen och dess invånare, men troligen hade de en mera aktiv insats i tankarna.

Det var många som samlats på Sandö och när de kom fram möttes de av några tiotal kamrater och tillsammans tågade de upp mot förläggningen. Pojkarna tänkte övertala strejkbrytarna att fara hem. Polis vaktade förläggningen. Då bad Albert och hans kamrater att de skulle få besöka strejkbrytarna, vilket de fick om de andra drog sig tillbaka. Man lyckades också övetala strejkbrytarnana återvända hem, men när strejkbrytarna med polis kom innanför staketet igen, visade de att de inte tänkte hålla sina löften. Enligt vad de tre pojkarna senare berättat i ett brev blev de nu "med ett ord sagt 'förbannade' och svor att hämnas".

Andra saker som medverkade: strejkbrytarnas beväpning, polisernas partiskhet, länstyrelsens avslag på begäran om poliser ur de egna leden.

Nu växte beslutet att hämta ut strejkbrytarna fram. Några i folkhopen var beredda att genast storma förläggningen, men man kom överens om att vänta till dess det blivit mörkt och komma tillbaka vid elvatiden på kvällen. Under tiden gick våra tre pojkar över bron till Killingholmen för att delta i den dans som var ordnad i ordenshuset. Där fick de fler med som lovade delta och för att få ytterliggare förstärkning for de över till Lunde, där de träffade några stuveriarbetare som var beradda att hjälpa till.

Klockan 11 på kvällen började folk samlas utanför planket. En stor skara av pojkar och flickor som uppskattades senare till 300 personer. Man skulle angripa barackerna i tre olika gruper. Fritz och Albert fick gemensamt ansvar för en, en annan hade Henning hand om och för den tredje svarade någon av de andra pojkarna. Man satte på sig vita näsdukar om armen för att man i mörkret skulle kunna känna igen sina egna. Vårkvällarna var ljus vid den här tiden, men det var nästan mitt i natten och man skulle ju in i husen. Hur många som aktivt deltog vet man inte. Det talas om 20 man i varje grupp, men det är ett osäkert tal. De som senare fick stå till svars i domstol, var över 30. De vita bindlarna och de tre grupperna ger intryck av pojkslagsmål eller ett slags krig på lek

Men det som hade drag av lek, upptåg eller förberedelse till slagsmål, blev allvar. Bilden av vad som faktiskt hände är oklar. Många som var medvetna om hotande straff var ovilliga att senare beätta i domstol vad de hade sett. Man ville inte själv råka illa ut och inte heller sätta fast någon annan.

Albert och hans grupp försöker enligt planerna lyfta av en grind för att ta sig in, men när det inte går bryter de sönder staketet och tar sig in genom detta. Man slår sönder dörren i den första baracken men finner ingen där. Så fortsätter man till nästa barack, hittar ingen där och ger sig en trappa upp, slår sönder en dörrspegel och kommer in till strejkbrytarna, Albert med dragen revolver. En av dem möter honom i dörren, sömndruken, halvklädd, skräckslagen. Strejkbrytarna får klä på sig och följa med. Så fortsätter det: man spränger en dörr, rop och skrik, springer upp och ner, kastar träklampar och brädbitar. Plötsligt ropar någon "polisen kommer". Det blir panik. Albert tycker att han är förföljd av poliser och skjuter ett par skott i luften. Han får höra att en polis ligger i ett skafferi och blöder och han blir än oroligare. Nu dyker förvaltare Thunberg upp tillsammans med ännu en polis. "Här kommer strejkbrytarchefen!" Han blir atackerad, han också, träffas av en bräda, faller. Och så - efter en kort och hetsig strid - är allt över, pojkarna drar sig tillbaks, nu gäller det att komma undan. Men då tycks de ha nått ett av sina mål. Tre strjkbrytare kommer ut från huset med sina kappsäckar och forslas över älven för att de senare ska kunna ta sig till sina hemorter. De får bo hos ett par av sjåarna under natten. - Men nästa morgon dag är de tillbaka på Sandö igen för att fortsätta som strejkbrytare.

Att poliserna kunnat komma så snabbt berodde på att de fanns i förvaltarbostaden. Nu kunde den vakthavande polisen snabbt få förstärkning. Länsman Anselm Borin var med och han fick den allvarligaste skadan, en träklamp hade träffat hans högra öga så illa att ögongloben skadats och senare måste opereas bort. En fjärdingsman hade fått ett slag över näsan men det var inte någon lika allvalig skada.

När Albert, Fritz och Henning kommit över till fastlandet, letade de reda på någon som på något sätt kunde hjälpa dem. Troligen hade en av lagens hantlangare blivit ihjälslagen - vart skulle de ta vägen? De kom så smånnigom ombord på ångaren "Nyland". Det var i sista stund. På morgonen kom fjärdingsman i deras köllvatten och frågade efter dem, men då var de redan på väg till Sundsvall. Där skaffade sig Fritz och Henning också var sitt vapen och sedan gick vägen med tåg över Stockholm och Charlottenberg till Norge, där de hamnade i Kristiania, dvs Oslo. På sin flykt uppträdde de under falska namn. Vart var de på väg? USA brukar vara målet för sådana här flykter. Men de är förföljda. Man hade satte upp en summa på 500 kr som belöning till den som kunde ge uplysningar som ledde till att de kunde gripas. Den 29 maj på förmidagen hade polisen kommit ifatt rymlingarna. Det hela gick odramatiskt till. Återfärden gick till fängelset i Härnösand.

Hemma i Ådalen hade det hänt en hel del. Redan den 10 maj strömmade militär till Sandö och Dal. På Sandö placerades 140 man och vid Dal 60 och antalet poliser ökade med ett tiotal fördelade på de olika ådalssamhällena. Sandö blev en belägrad plats med förbud att landstiga. Förbud att beträda sågverkets område infördes inte bara vid Sandö utan också vid Dal.

Tidningen Nya Samhällets bild av situationen vid Sandö är dramatisk: "Sandö i belägringstillstånd." Hela ön är som en belägrad plats med förbud att landstiga. Godtemplarslokalen är stängd och gudstjänsthuset har blivit kasern där militären och strejkbrytarna logerar sida vid sida. Väggarna i kyrkan är belastade med sandsäckar, militärkappor, strejkbrytarrockar, gevär, sablar halm, filtar, militärer, kortlekar och strejkbrytare över hela golvet. Fönstren i gymnastiksalen där en del militärer är förlagda har spikats igen och mot väggarnas nedre del har sandvallar uppförts. En del familjer hade flytt från ön för att bo på annat håll till dess läget lugnat sig. Skribent var Ero. (Erik Olof Öberg sågverksarbetare från Klockestrand)

Under sommaren 1907 skedde en förlikning rum mellan de olika parterna i konflikten. I uppgörelsen bestämdes bl.a. följande:

*Ev. tvister skulle lösas genom obligatorik skiljedom och under tiden fick inte strejk, blockad eller lockout förekomma (arbetsfred).

*Fackföreningarna skulle förhålla sig neutrala i politiskt och religiöst avseende.

*Arbetarna skulle ha rätt att tillhöra fackföreningen. Alla som arbetade vid sågverken vid Dal och Sandö under konflikten skull få behålla sina anställningar.

Militärens ankomst till Ådalen betydde inte att lugnet återställdes utan oron bestod. Nu hade arbetarna minst två moståndargrupper på hemmaplan: Strejkbrytarna och militärerna. Dessutom hade polisbevakningen förstärkts och poliserna stod enligt arbetarnas uppfattning på bolagets och strejkbrytarnas sida.

Militärbevakningen vid Dal och Sandö upphörde i början av juni. Polisbevakningen drogs också i efter en tid.

Bråk av varierande styrka förekom från och till under hela den tid strejkbrytarna var kvar,d.v.s. i stort sett till årets slut. En skribent lär meddela från Sandö att i slutet av novenber hade fem av de återstående strejkbrytarna rest sin väg och att de snart skulle följas av ytterliggare elva, och ett par veckor senare kom rapporten att alla strejkbrytarna var borta och ordningen nu var den bästa.

I en intervju som Lennart Bylund, Gävle, uppvuxen i Klocke, Nora socken, gjorde år 1974 med fru Edit Nordlander-Ekholm, Ljusne, berättade hon bl.a. att hennes far, Erik Nordlander, var klampare vid Sandö sågverk. Under orolighetarna var han anställd av bolaget som hjälppolis. Efter den ingångna arbetsfreden 1907 anslöt han sig till den av bolaget tillåtna fackföreningen. Bolaget svarade genast med att avskeda Nordlander som extra polis p.g.a. fackföreningstillhörigheten.

Edit Nordlander-Ekholm föddes år 1895 i sågverkskasernen närmast Killingholmen. År 1903 uppförde bolaget bostäder "bak på ön" dvs Klondyke och dit fick Edit flytta med sina föräldrar. Under oroligheterna på Sandö var alla banr strängeligen förbjudna att beträda kravallområdet och Edit kunde berätta hur rädda de var under denna tid och särskilt rädda var barnen för"Lundebusarna", som backade upp de strejkande arbetarna

Så började vågen av häktningar. Först några stycken, så några till och till slut mer än 30 pojkar

* * *

Sandöpojkarna

Samlingsnamn för de ungdommar som stormade strejkbrytarförläggningen
på Sandö och som senare häktades.

Sandöpojkarnas hemorter
Sandö   9
Svanö   8
Frånö 11
Klockestrand   7
Lunde   6
Lugnvik   1
Summa 42

Så var det då tid för rättegång. För flera av pojkarna blev det tre rannsakningstillfällen, för någrra ytterliggare ett par. Första rannsakningen hölls den 30 maj - 1 juni, den andra den20 - 22 juni och den tredje, och för flertalet avgörande, 11-12 juli. Bland de åtalade kvarstod sedan de tre fackliga ledarna, som inte varit häktade: Hallén, Gröndahl och Svanholm, samt Öberg, Ero, som släppts ur häktet men fortfarande var åtalad. Alla fyra frikändes efter hand, men det tog sin tid, Svanholm den 28 okt, Gröndahl och Hallén den 30 dec och Öberg slutligen först en bit in på nästa år, den 6 april. Åklagarsidan försökte i det längsta driva tesen att de fackliga ledarna låg bakom bråket. Till sist gav åklagarsidan upp.

Dom i huvudmålet föll den 12 juli.Vid slutpläderingen höll åklagaren fast vid att det var fråga om ett upplopp och att detta var planerat av de fackliga ledarna. Försvararen påpekade hur överdrivna de första skildringarna av uppträdet varit. Händelserna kan inte karaktäriseras som upplopp, det enda han var villig att medge var att pojkarna gjort sig skyldiga till brott mot annans frihet. Avsikten hade bara varit att förmå strejkbrytarna att lömna Sandö och teorin om en i förväg plan var ohållbar.

Det tog domstolen tre timmar att komma fram till sitt domslut. Albert, Fritz och Henning fick 8 års straffarbete vardera, och av de övriga dömdes 17 till olika straff varierande mellan 8 års straffarbete och en månads fängelse - det var Hedberg, som slapp så relativt undan.

Sandöpojkarnas straff i tingsrätten
Dom Antal

8 års straffarbete

8 månaders straffarb

7 månaders straffararb

4 månaders straffarb

2 månaders

3 månaders fängelse

2 månaders fängelse

1 månads fängelse

3

2

4

1

1

1

7 + ( i 2 fall dessutom 50 kr i böter)

1

Summa 20

När ärendet i slutet av december kom upp i hovrätten, sänktes domarna för Fritz och Albert till 7 års fängelse och för Henning till 6 1/2 års straffarbete.

* * *

De tre Sandömännen

År 1912 fick de tre Sandömännen nåd.

Sandömännen efter frigivningen 1912.
fr.v Fritz Ståhl, Henning Ståhl och Albert Sundin

* * *

 

Tabell: De 42 Sandöpojkarna

Förkortningar:
H häktningstid
F fängelse
S straffarbete
FF fackförening
(IOGT) tidigare medlemskap i organisationen
SDUK Socialdemokratisk Ungdomsklubb

Nr 14, 36 o 37 i listan: se Familjen Ståhl

Nr 30 på listan: Frans Adrian Wallgren är en bror till min farmor Wendla Söderlund, född Wallgren.

Namn Född (ort,län) Yrke (faderns) Hemort Häktningstid dom Föreningar ANM NR
Tjäder Herman Julius 89-11-20 Gudmundrå,Y (arbetare ,död) Svanö H: 14/5-12/7 F: 2 m +50 kr (12/7) Svanö SDUK (v ordf), FF     1
Lindkqvist Axel Leonard 87-05-26 Forsa, X (arbetare) Svanö H: 14/5-12/7 F: 2 m (12/7) Svanö SDUK, FF     2
Lindqvist Anton Ludvig 89-07-16 Undersåker, Z (arbetare) skriven i Undersåker H: 14/5-12/7 S: 7 m (12/7) Svanö SDUK, FF bror till föregående   3
Lindgren Per Samuel 84-03-04 Häggenäs ,Z (korpral) Svanö H: 14/5-12/7 S: 7 m (12/7) Svanö SDUK, FF     4
Edström Olof Anton 84-04-08 Segerstad ,Z grovarb (modern ogift) Lugnvik H: 14/5-1/6 frikänd: 12/7 Lugnviks SDUK, FF     5
Lindström Erik Johan 87-04-23 Gudmundrå,Y arbetare (Svanö) (arbetare) Svanö H: 14/5-12/7 F: 2 m + 50 kr (12/7) Svanö SDUK, FF     6
Gidlund Oskar Anshelm 87-04-18 Njurunda,Y arbetare (Svanö) (sågare) Svanö H:14/5-12/7 S: 2 m (12/7)   ej konfimertad   7
Andersson Carl Gustaf 85-09-26 By,W arbetare (Svanö) (kolare) Svanö H: 14/5-12/7 S: 8 m (12/7)       8
Lundin Emil Vilhelm 88-06-18 Gudmundrå,Y arbetare (Frånö) (arbetare) Frånö H: 15/5-12/7 S: 8 m (12/7) FF     9
Lundin Viktor 91-05-12 Gudmundrå,Y arbetare (Frånö) (arbetare) Frånö H:15/5-12/7 frikänd: 12/7 FF bror till föregående 10
Lantz Carl Oskar Enamuel 90-12-28 Gudmundrå,Y arbetare (Frånö) (arbetare) Frånö H:15/5-12/7 S: 4 m (12/7) FF   11
Jonsson Erik Verner 82-08-26 Timrå,y arbetare (Frånö) (murare) Frånö H: 15/5-12/7 F: 2 m (12/7) Svano SDUK ej konfirmerad 12
Andersson Johan Albert 85-05-11 Gudmundrå,Y maskinist (fabriksarbetare) Frånö H: 15/5-1/6 frikänd (12/7) Frånö SDUK,FF   13
Ståhl Sixten Alexis 90-02-02 Brännkyrka,B arbetare Frånö (fabriksarb) Frånö H: 15/5-1/6 frikänd (12/7) Frånö SDUK bror till Fritz och Henning 14
Johansson Frans Oskar 85-06-05 Gudmundrå,Y arbetare Frånö (torpare, inflyttad från Finland, död) Frånö H: 15/5-1/6 frikänd (12/7) Frånö SDUK, FF Föräldrarna från Närpes, Finland, rysk undersåte 15
Segrén Johan Sir William 88-11-10 Nordmaling,AC sågverksarb (postvaktmästare) Frånö H: 16/5-12/7 S: 7 m (12/7)     16
Eriksson Carl Johan Albin 90-06-24 Hudiksvall,X sågverksarb (arbetare) Svanö H: 16/5-12/7 F: 2 m (12/7)     17
Eriksson-Hurtig Per Adolf 79-10-04 Grythyttan,T skogsarb/stenarb (fabriksarb) Lunde H: 19/5-12/7 S: 7 m (12/7) FF 1902: "obefintlig" 18
Eriksson Axel Teodor 73-12-15 Enköping,E stuveriarb (modern ogift) Lunde H: 19/5-12/7 S: 7 m (12/7) FF   19
Olsson Per Adolf 78-12-12 Njurunda,Y stuveriarb (sågverksarb) Lunde H: 19/5-30/5 frikänd (22/6) FF lämnat husrum, 1902: "obefintlig", föräldrarna i Amerika, ingen kristendomskunskap 20
Karlsson-Nord Gustaf Hjalmar 77-06-05 Kättilstad,E stuveriarb (smed) Lunde H: 19/5-30/5 frikänd (22/6)   lämnat husrum, tidigare dömd för misshandel /1 m fängelse) 21
Jonsson Carl August 72-04-01 Karlstad,S grovarb (fältjägare) Lunde H: 19/5-30/5 frikänd (22/6) FF lämnat husrum 22
Söderholm Lars Erik 79-12-26 Högsjö,Y sågverksarb (klampare) Sandö H: 19/5-12/7 F: 3 m (12/7) FF, IOGT   23
Hedberg Carl Johan Leonard 68-11-04 Bjärtrå,Y sågverksarb/gårfgarihandl (maskinist) Sandö H: 21/5.11/7 F: 1 m (11/7) FF tidigare dömd för langning böter) 24
Öberg Johan Vilhelm 86-08-28 Timrå,Y glasbruksarb (fabriksarb) Klockestrand H: 21/5-11/7 frikänd (11/7) Sandö/Klockestrand SDUK, FF   25
Andersson Gustav Henning 84-10-13 Alnö,Y glasbruksarb (predikant) Sandö H: 21/5-11/7 frikänd (11/7) Sandö/Klockestrand SDUK, FF, IOGT   26
Nordlund Nikolaus 83-09-19 Härnösand,Y glasbruksarb (glasbruksarb) Klockestrand H: 21/5-1/6 frikänd Sandö/Klockestrand SDUK, FF, IOGT tidigare dömd för fylleri och misshandel 27
Lundgren Johan Teodor 83-11-28 ort ? sågverksarb (plankbärare) Klockestrand H: 21/5-11/7 frikänd (11/7) FF sågverksarb sedan 10 års ålder 28
Holmblad Edvard Richard 88-06-02 Bjärtrå,Y sågverksarb (sågverksarb) Sandö H: 21/5-11/7 frikänd (11/7) FF, IOGT   29
Wallgren Frans Adrian 80-03-04 Bjärtrå,Y sågverksarb (brädgårdsarb) Klocke by H: 21/5-1/6 FF, (IOGT)   30
Edgren Alfred 82-05-21 Eda,S glasbruksarb (arbetare, vistas i USA) Sandö H: 21/5-1/6 frikänd (11/7) FF, IOGT   31
Berglund Carl Ivar 89-10-08 Bjärtrå,Y

sågverksarb (sågverksarb)

Sandö H: 21/5-11/7 frikänd (11/7) FF sågverlsarb sedan 8 års ålder 32
Nordlund Bror Erik 90-01-14 Nora,Y glasbruksarb (arbetare) Klockestrand H: 21/5-1/6 frikänd (11/7) FF, (IOGT)   33
Nordlund Rickard Wilhelm 76-12-25 Skön,Y grovarb (faktor) Lunde H: 24/5-12/7 F: 2 m (12/7)   rott över strejkbrytare till Lunde 34
Sundin Albert 83-09-10 Gudmundrå,Y byggnadsarb (hemmansägare) Frånö H: 30/5-12/7 S: 8 år (12/7) Frånö SDUK (ordf)   35
Ståhl Fritz Fredrik Ferdinand 84-10-06 Katarina f,A byggnadsarb (fabriksarb) Frånö H: 30/5-12/7 S: 8 år (12/7) Frånö SDUK (v ordf föreg höst) (IOGT) bror till Alexis o Henning, tidigare bl.a. hästskötare på cirkus 36
Ståhl Henning Andreas 87-07-04 Katarina f,A arb Frånö cellulosa (fabruksarb) Frånö H: 30/5-12/7 S: 8 år (12/7) Frånö SDUK (v ordf), FF bror till Fritz o Alexxis 37
Öberg Eric Olof 70-05-01 Nätra,Y sågverkasrb (torpare) Klockestrand H: 6/6-12/7 frikänd (6/4 08) FF (v sekr, blockadstyr) bl.a. arbetat hos Frälsningsarmén, Sthlm, skribent: Ero 38
Nyman Israel Edvard 80-03-15 Murtasvari, Finland glasbruksarb Klockestrand frikänd (11/7) (IOGT) saknar skolundervisning 39
Hallén Albert 86-10-24 Härnösand,Y sågverksarb (bonde) Sandö frikänd (30/12) FF (ordf, blockadstyr); IOGT   40
Gröndahl Johan Fredrik 62-06-15 Bjärtrå,Y glasbruksarb (inspektor) Sandö frikänd (30/12) FF (ordf, blockadstyr), IOGT fosterhem 41
Svanholm Johan Petrus 80-?-25 ? sågverksarb Sandö frikänd (28/10) FF (blockastyr), IOGT   42

* * *

Stridsfacklan

Stridsfacklan
Ådalens Samorganisations Jul- och Minnespublikation 1906 - 1907

"Det skall nog icke glömmas i all vår levnads dag" skrev en rannsakningsfånge i sina verser från häktet". "Det skall nog icke glömmas" är ett motiv som ofta kommer tillbaka i skildringarna av vad som hände och hänt. Vi möter gång på gång ett historikt medvetande: detta är en ny tid, verkligheten håller på att förvandlas. Vare sig pojkarna såg sig själva som historiska eller ej, så uppfattade de händelseförloppet som minnesvärt. Det visar Stridsfacklan", namnet på den julpublikation som de gav ut genom Ådalens Samorganistion, det fackliga samverkansorganet.

För högerkrafterna var det ett oroande förlopp: vår förr så lugna ådal höll på att förvandlas till "den oroliga Ådalen". För de unga socialisterna var det "strålarna av den nya dagens uppgående morgonsol", som Ero uttryckte saken. De händelser som åtföljde detta genombrott för nya tankar, måste ha upplevts med särskild styrka av dem som var med, dels på grund av händelsernans dramatik, dels därför att de tycktes bebåda en ny tid.

De två årtalen 1906 - 1907 och beteckningen "minnespublikation" visar att det inte är någon vanlig årsskrift eller jultidning. Den var på 34 sidor och kunde rekvireras från E O Öberg i Frånö.

Han svarade också för en del av innehållet. Bland andra skribenter kan nämnas P J Wedin, också under signaturen Janix från VA, Arvid Löfgren, Rickard Sandler och Kata Dalström och därutöver en rad signaturer med rapporter från respetive orter. En dikt av Einar Ljungberg, ett par artiklar av Axel Danielsson, ett kort utdrag av Marx´skrifter och ytterliggare några korta klipp är inlånat material, men det allra mesta är originaltexter. Andra skribenter uppgår till ett tjugotal med flera artiklar av Öberg och Wedin. I en kort presentation, "Några ord till läsaren", förklaras det att innehållet med ett par undantag när är skrivet av arbetare som deltagit i det gångna årets föreningsrättsstriden.

"Vi vänder oss med vår julpublikation till alla dem, som ha någon förståelse av den stora kulturella innebörden i de strider, som här komma att i stora drag skildras. Vårt främsta motiv har varit att rädda undan glömska några minnen från kampens dagar".

Formatet är folio. Framsidan upptar en illustration, utförd av en sågverksarbetare i Bollsta bruk, Klas Klasson. Den är i trefärgstryck och visar dels en romantiserad bild av Ådalen, dels - infällt ner till höger - ett demonstrationståg.

Bakom publikationen låg ett imponerande arbete, som visar att pojkarna ansåg det som hänt så minnesvärt att det behövdes en kraftansträngning. En stor delav innehållet utgör berättelser om de olika konflikterna. Bl.a. "Föreningsrättstriden vid Dal", "Konflikterna vid Sandö", "Häktnings- och fängelsestämning"

Pojkarna visste att kampen inte var slut, men genom föreningsrättsstridens utgång hade de vunnit en halv seger och sandökravallernas påföljder hade manat till en förstärkt klasskamp där allmänhetens breda stöd gjorde att de tyckte sig ha segervittring.

"Några minnen från kampens dagar" blev genom Stridsfacklans utformning en Segerfanfar.

* * *

Noter:
Ståhl: Nr 14, 36 o 37 Bröderna Fritz, Henning och Alexis, Ståhl. Fadern Anders Gustaf Stål Hagström (före detta artillerist; även namnformen Hafström uppges), f. 24/9 1851 i Tysslinge, Örebro län, g. (1882/1883?) med Anna Kristina Pettersdotter, f. 1/5 1852 i Östra Fågelvik i Värmland (kommer närmast från Vaxholm 1881).
Uppgiften om Vaxholm kan tyda på att Anders Gustaf varit artillerist på Vaxholm.
Syskonen Ståhl:
Fritz Fredrik Ferdinand, f. 6/10 1884 i Katarina. d. 1963 Winnipeg, Kanada
Karl Gustaf, f. 17/9 1881, död 3/11 1895 Gudmundrå. Drunkning skridskoåkn.- kallas först även Karl Gustaf Pettersdotter (!) - till sjukhus 1889 1/12.
Henning Andreas, f. 4/7 1887 i Katarina, Stockholm
Sixten Alexius, f. 2/2 1890 i Brännkyrka
Anna Elisabeth och David Elias (tvillingar) f. 25/6 1893, i Gudmundrå.
Tyra Salatina Maximaliana f. 1897 Gudmundrå
1896 flyttade familjen till Frånö, Gudmundrå, nuvarande Kramfors kommun år 1894. i Västernorrland.

Tio år efter Sandökravallerna deltog Fritz som agitator i Nyland och Härnösand vid "Hungermarschen". Han reste sedan till Danmark och Norge, blev efterlyst, greps och dömdes till några månaders fängelse, men släpptes fri omedelbart, eftersom han suttit av straffet under häktningstiden.

Ole i Flekkefjord, Norge letade efter sin morfar i "Rötter":
"Jeg leter etter min morfar med det fabelaktige fornavnet Fritz Fredrik Ferdinand! Det eneste som vites om han, er at han var svensk statsborger og var i Norge omkring 1917. Han ble utvist fra Norge i 1918 og ingen vet hvor han reiste. Muligens Amerika, muligens hjem til Sverige." Så började efterlysningen i "Rötter".
På kort tid hade Ole "funnit" sin morfar Fritz i Ådalen, en för honom dittills helt okänd - men för många andra välkänd - person!

Fritz emigrerade till Kanada i mitten på 1920-talet, startade där ett byggföretag och gjorde sedan bara ett kort besök i Ådalen 1948. Femton år senare avled han i Winnipeg, Kanada.

anm: Nr 24 på listan: Carl Johan Leonard Hedberg född 1868-11-04 i Bjärtrå,Y: Bland de mest aktiva var
en spelevink och gårdfarihandlare, en särling, som klättrat in på området. Han var så berusad att det senare
framfördes till hans försvar att han var för full för att vara upprorsledare. Men han kunde okväda förvaltaren,
som fick heta "din djefla oxe" eller om det nu var "oxhufvud". Han dömdes till 1 m. fängelse. Tidigare var han
dömd till böter för langning.

Liten person utredning:

Carl Johan Leonard Hedberg född 1868-11-04 i Bjärtrå,Y.o.h.h. Kristina Vilhelmina f Hörnström 1872-10-10

De hade bl.a. sonen Carl August Hedberg f. 1894-12-07 Bjärtrå. g. m. Johanna Shanna Hillivi Grönstedt f. 1897-08-02 Bjärtrå,
dotter t. Carl August Grönstedt d:ä. f 1874-03-07 Långsele. o.h.h.Dorotea Carolina Ditzler f. 1863-05-15 Sandö glasbruk

Carolina Ditzler syster till Maria Wallgren f. Ditzler 1840-03-16. Deras far var glasblåsaren Carl Ditzler på Sandö

Maria Wallgren f. Ditzler var min farmor Vendla Söderlunds mor f. Wallgren 1870-02-14

Carl August Hedberg o Johanna Shanna Hillivi Grönstedts yngsta barn Rita var tremänning med min far Rudolf Söderlund.
Rita var min klasskamrat i 7 år i Folkskolan på Klockestrand.

Hillivi hade ett kaférörelse i bostaden som kallades för "Lurvas". Familjen hade också en kioskrörelse i korsvägen ovanför
bostaden på Lugnviksstrand. "Hedbergs kiosk". Där var samhällets samlingspunkt och där stannade alla bussarna.

Källa: Sjöqvist, Eric, Sandökravallernas år och Det röda Ådalen växer fram
Bylund, Lennart, Klocke-Gävle 2000. Sandöverken i gamla kort
Stridsfacklan 1906-1907
Kyrkböcker på "Ådalsskivan"
Gudmundrå kyrkoarkiv, Västernorrland (HLA/1010049)
Register: Ådalens släktforskarförening
"Söderskivan"
SVAR: Födelsedatabas
Döddatabas
Muntlig tradition