ÅDALENS INDUSTRI HISTORIA

 

ANNO Maj 2006

Sista båten för Ådalens Stuveri AB

Det sista uppdraget för Ådalens Stuveri AB blev lastning av 600 ton säckpapper från Mondi
i Väja. Med stort vemod lastade stuvarna ombord pappersbalarna på en holländsk båt
på fredagen den 5 maj 2006.
Så gick en epok i graven. Efter närmare 90 år upphörde en verksamhet med direkt koppling
till Ådalens skogsindustri.
Från starten 1917 hade stuveriverksamheten i Ådalen skötts av Ångermanelfvens Stufveri AB.
1971 ombildades bolaget och fick sitt nuvarande namn Ådalens Stuveri AB. Ett bolag som inte
längre är lönsamt för bolagets ägare att anlita. Ett bolag som ägs av Mondi Dynäs i Väja,
SCA och Rottneros i Utansjö. Från och med nu övertar Farmartjänst lastningen av SCA:s
trävaror i Bollstabruk och Lugnvik. Vilket företag som tar hand om lastningen i Väja är inte
klart. Det blir också något annat företag som tar över lastningen i Härnösand.
På sista tiden har Ådalens Stuveri AB haft endast fyra fast anställda stuveriarbetare. De senaste
tre åren har arbetsstyrkan minskats i tre steg. Förutom extraanställda arbetade tidigare 26
personer, varav 19 var kollektivanställda, inom stuveriet.
Så går en epok i graven när ny teknik gör sitt intåg.
Och än en gång försvinner arbetstillfällen från Ådalen.