Efterlysning!

 

Material från Sandö

Gamla bilder, Berättelser om: Människor, Kaserner och andra byggnader, Glasbruket,
Sågverket, Ebeneserkyrkan, Verskstadskolan, Elevbostäderna 55 och 16 m.fl, Klondyke,
Killingholmen, Fotbollen.
Allt är av intresse.

E-post till mej se E-postadr.
Om du vill skriva till min postadr. se Lars-Ivan Söderlund, adr finns i 06-området