SOCKEN SIGILL OCH STADSVAPEN

 

 

 

Örnsköldsviks Stadsvapen / Örnsköldsviks Gamla Stadsvapen

Härnösands Stadsvapen

 

Härnösands älsta sigill

 

Kramfors Stadsvapen

 

Skogs Socken Sigill

 

Bjärtrå Socken Sigill

 

 

Ångermanlands Landskapsvapen

 

Medelpads Landskapsvapen

 

 

Hitta din soldatförfader

 

Ända sedan Gustav Vasas tid har man inom försvaret fört noggranna register över sina
soldater med namn, födelsedatum och uppgifter om vad personen varit med om under
sin tjänstgöring. Det går exempelvis att följa en knekt under Karl XII:s fälttåg hela
vägen från soldattorpet till slaget vid Poltava och, i bästa fall, hem igen.

Numera är det möjligt för vem som helst att via internet söka rätt på uppgifter om de
hundartusentals indelta soldater som under åren 1682-1901 försvarade Sverige och ibland
drog på fälttåg till fjärran länder. I Centrala soldatregistret som finns i Skövde går han att hitta.

Det finns mycket intressant information att hämta ur registert. Där kan man exempelvis se att
den indelte soldaten vanligen började sin tjänstgöring vid 20 års ålder och sedan stod till
kronans förfogande under i genomsnitt 17,6 år.

De hade efternamn som Dolk, Kraft och Munter. Någonstans bland våra förfäder har de
flesta av oss en indelt soldat. Med några musklick går det att följa soldat Rasks väg från
hemmet i det lilla soldattorpet, ut i världen med armén och kungen till slagen kanske ända
bort i Ryssland.

Det var i början av 1980-talet som man i Skaraborgs län inledde arbetet med att registrera
alla soldater som funnits i länet sedan Karl XI införde indelningsverket 1682. Resten av
landet följde efter. Nu finns 21 register, från Boden i norr till Trelleborg i söder. Förutom
några vita fläckar i Jämtland, Härjedalen och Medelpad är registren heltäckande.
Databasen innehåller numera 335 409 indelta soldater och finns på internetadressen.

http://soldat.dis.se/

 

top