Birger Norman - Sällskapet

Bildades på Svanö i Ådalen april 2004

Styrelsen består av följande personer

Orförande, Rolf Eriksson
Sekreterare, Margareta Ragnarsdotter
Kassör, Malte Norberg

 

Aktuellt

Nästa arrangemang planeras till den 1 november 2005 kl 19.00
på Kramfors kommunbibliotek. Temat blir personliga
hågkomster av Birger Norman förmedlade av Kramforsbor som
träffat honom och som har speciella favoriter bland hans dikter.

 

 

I gryningen låg du stilla
med skogar och vatten
Du växte upp med ångsågar
baracker och långväga skepp
Vägglus, halvsvält och herrgårdens
vithet i parkens grönska
Blå skymning kring kajernas
träd om våren
Du skrek i smärta vid Lunde och Sandö
Du lät ditt bästa blod flyta bort
i 30-talets meningslösa stenknackarmöda
stämplingsköer och organiserade fördrivning
av ungdom (vårt hopp och hoppsvikt
för sociala hjältetenorer)
Kring vår barndom var du
vatten, sol och blåbärsskogar
tryggheten på förstubron
och det hisnande loppet på löstimmer
Kring vår ungdom slog du
en bitter blånad av svårmodiga berg
Som vuxna ska vi alltid
nalkas dig med hemlig dragning
upproriskhet och stängselskräck
Men mest av allt ska vi älska dig
för ditt levande vatten, för kvällen
kring kajer och illa planlagda samhällen
för den oroliga puls som är din
De små såghusen med sin snickarfröjd
sover i björkvikar och vittrar ner
vid bommarnas mörknande vatten
Men än råmar ångarna efter trä
efter massabalar och hus
på reddernas hävande bröst
På den smala remsan
mellan bondland och världsmarknad
har du byggt dit liv
Över döda epoker sträcker du dig
sargande, rykande, skapande.

Utkast till porträtt i helfigur: Ur Birger Normans diktsamling "Sånger vid floden" (1951)

 

Svanö

Birger Norman född och uppvuxen på Svanö i Ådalen, har på ett mästerligt sätt
lyckats ge liv åt en tid som svunnit och åt en livsstil som hör det förgångna till.
Dofter, lokaler, figurer stiger fram i en fint exakt realism.

Om sina Ångermanländska dikter skriver Birger Norman:
Skrivet är skrivet; de får tala för sig själva.
Förord är egentligen onödiga.

Ällhûrre?

Att skriva på Ångermanländska har gjort mig munter till sinnes.
Ångermanländskan är besk och tvär i rytmen. Men den innehåller mycket poesi.

Valåre (från Utanikring)

Fäjen å gle komm dom,
fast man int ha sitt tell dom
       på branog länge.
Rose ut å bju å låt goaktigen
så man vell fögan ta på drämne
       där man sêtt.
Fast no språke dom fali myttje
man ha hörtt för å. Man kan rakt
börjpå unnre om dom ha komme
       däri omagadöme.
Men spandersböxen ha dom då teje på.
Håll fram å gotala, som åt suppen.
Maka fram filfate å klappe, som åt katta.
Gulles å kraffse en baka öra,
som man jär mä mjölkkräka.
Sen stå man där jussom i fätå.
Man gett fäll ta å röste på dom, då
En gang tell.

 

 

Birger Norman

Birger Norman föddes 1914 på Svanön i Ångermanland. Han har själv antecknat: "Född den 30 juli 1914.
Det var den svarta veckan, veckan då första världskriget bröt ut. Min mor har berättat, hur hon låg och
hörde mobiliseringsklockorna ringa." Sågen på Svanön brann i juli 1930. Den byggdes aldrig upp igen.
Det tvang många till utflyttning, bl.a. Norman. Hans väg ut i världen gick via Väja. Dessförinnan fanns
vintrarna på samrealskolan i Kramfors och tio somrars brädgårdsjobb. Som 19-åring kom han till
Wendelsbergs folkhögskola där han gick 1933-34. Inpå 40-talet var han i Stockholm "på väg att få
gesällbrev som socionom". Stockholm kom att bli Birgers Normans bostadsort.

Men till "det Ångermanland jag kunde kalla mitt därför att det var min barndoms och ungdoms landskap"
har han ofta återvänt i sin diktning. En knippe dikter i antologin "Ny lyrik" 1950 föregick debutboken
"Sånger vid floden" 1951. Titlarna har därefter blivit åtskilliga. Han har prövat på de flesta genrer,
undantagandes romanen: dikter, noveller, dramatik, reportage, kommenterande journalistik.
Birger Norman var känd dels som en finstämd lyriker och dels som kultur- och samhällsdebattör på
socialdemokratisk och kristen grund. Han kände stark samhörighet med den samhällsklass varifrån
han utgått och kanske var han den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röst under flera
årtionden. Eftertänksamt men också lidelsefullt påpekade han i olika sammanhang betydelsen av att
de materiella framstegen i vårt samhälle ej fick frigöras från de andliga värdena och han hyste stark
oro för att den humanistiska bildningen och kunskapen om samhällshistorien alltmer skulle komma
att undanträngas.

Han fick Litterturfrämjandets stora pris 1971 och Doblougska priset 1989.

Birger Norman avled 14 september 1995.

Ett litet titelurval: "Ådalen" 1960, "Ön" 1963, "Syneförrättning i folkhemmet" 1964, "Ådalen 31" 1968,
"Björkå" 1972, "Utanikring" 1976, "Sista natten på Nordstjernan" 1978, "Lyrik 1950-1974" 1980,
"Speleka" 1980, "Noveller 1969-1978" 1980, "Vinkelskott och annan journalistik 1955-1978" 1980,
"Dikter om socialismen och friheten" 1983.

 


Bildandet och Sällskapets syfte
 
Vid ett sammanträde i Norrländska författarsällskapet i Härnösand år 2000 väcktes frågan om
bildandet av ett Birger Norman-sällskap. Ett 20-tal intresserade antecknade sig på en lista och
en intresserad ordförande fanns. Tyvärr avled denne tilltänkte ordförande, och därmed hamnade
organiserandet av sällskapet i träda fram till 2002, då tre personer i Kramfors  - Sten Brinkmalm,
Hans-Olof Johansson och Tord Strömkvist – bestämde sig för att ta fatt i projektet på nytt.

Vid ett möte på Svanö Folkets Hus den 17 april 2004 bildades så – under ordförandeskap
av Thorbjörn Fälldin – Birger Norman-sällskapet. Ca 125 personer var närvarande.
Ett stadgeförslag antogs.

Sällskapets syfte skall, i korthet, vara att på bästa sätt vidmakthålla minnet av Birger Normans
gärning som författare och samhällsdebattör  och stimulera till forskning kring och studier av
hans författarskap.

Sällskapet har f.n. drygt 100 medlemmar. Medlemsavgiften är 100:- för enskild medlem
och 150:- för familj. Sällskapet har ett bankgiro. Kontakta ordf.

Styrelsen består av följande personer: Rolf Eriksson, ordf., ( 0612/13754 )
Margareta Ragnarsdotter, sekr., Malte Norberg, kassör, Tore Fors, Barbro Lundquist,
Hervor Sjödin, Tord Strömkvist, Martin Westerholm och Torsten Wiklander.

Styrelsen har som målsättning att arrangera 3-4 evenemang per år. Nästa arrangemang planeras
till den 1 november 2005 kl 19.00 på Kramfors kommunbibliotek. Temat blir personliga hågkomster
av Birger Norman förmedlade av Kramforsbor som träffat honom och som har speciella
favoriter bland hans dikter.


 

topp