Bild arkiv Industriminnen

Bland ruiner i Ådalen

Personaltransport med Greta av Klockestrand. Från Svanö till Färjkajen på Klockestrand.
På kapptaket fr.v. Uno Nording, Bertil Edlund, Sune Edström och Roland Pierrou.

De första som drog bort.

Likt sakta rinnande och sorlande glas strömmade vattnet från norr mot söder.
Ön låg innesluten i en rörelse.

Vindstilla kvällar speglade sig ön i sundet, med röda kajer och vita hus, med
den gula brädgården och de gröna träden, med båtar och ekor och såghusets
skorsten som pekande rätt ner i ett solljust djup utan botten, över vilket lugna,
vida vattenvirvlar studom strök utan att grumla eller rubba bildens balans.

Högt uppe i sommarkvällarnas ljusa blådisiga himmel gled svalorna i vida ringar,
sedan de slutat dagens visslande, klippande jakt över åkrarna. Under takåsar
och rösten och inne under torkvindarnas åsar hängde de grå lerbona. Ingen slöt
sommartid ett vindsfönster.

De flesta svalbona fanns vid sågen. Runt hela det stora såghuset hängde de.
Upp efter gavlarnas rösten, på ömse sidor om taksparrarnas utskjutande ändar
längs långsidorna. Sågen var hela sommaren kringvärvd av vingar, av svalornas
bländande, branta flykt och av ungarnas ivriga hungerpip.

Sågen brann ned en förmiddag i juli. Som en svart eruption vältrade röken ut över
den sommargröna ön. Då kvällen kom var det stora såghuset borta. Kring förvridna
maskiner och sotiga fundament steg röken sakta upp i den blå kvällen och drev bort,
medan aftonsvalkan blandades med brandlukt.

Uppe i julikvällen kretsade svalorna i skrikande, hemlösa ringar. Några dagar kunde
man se dem, i mållös flykt över ön. Sen syntes de inte mer.
De var de första som drog bort.

Källa:
Ön, av Birger Norman. Spillror från "Ett porträtt i vatten" och "Svalorna".

Bilder

Lugnvik sågverk - Hallstanäs slipmassafabrik. Fjärdviks sågverk - Fjärdviks tegelbruk
Köja-Nyvik sågverk - Lockne sågverk. Kungsgårdens sågverk - Mariebergs sågverk
Sandslåns sorteringsverk. Bollsta gamla sågverk - Dynäs sågverk.
Väja sågverk - Väja sulfatfabrik/pappersbruk. Sandvikens såg - Sandvikens fabrik.
Kramfors fabriken. Kramfors Lilla sågen/Östra sågen - Stora sågen/Västra sågen.
Brunne såg - Björknäs såg. Frånö fabriken. Strömnäs sågverk. Svanö sågverk.
Svanö fabriken. Nensjö fabrik. Dals (Nyadals) sågverk - Noraströms sågverk.
Sandö glasbruk - Sandö sågverk.

 

 

Lugnviks sågverk. Verksamhet 1873-2000
Hallstanäs träsliperi. Verksamhet 1920-1967

Fjärdviks sågverk. Verksamhet 1889-1939
Fjärdviks Tegelbruk. Verksamhet 1947-1980-tal

Köja-Nyviks sågverk. Verksamhet 1866-1940
Lockne Sågverk. Verksamhet 1854-1877

Kungsgårdens sågverk.
Verksamhet 1857-1890
Mariebergs sågverk. Verksamhet 1862-1973

Det stora skiljet
Sandslåns sorteringsverk

Timmer kommer flytande uppifrån älvarna till det stora skiljet i Sandslån. I Sandslån slutar timrets färd. Här sorteras det på olika sortiment och ägare och gå vidare i buntat skick för förädling
Flottningen i Ångermanälven upphörde år 1982, då Sandslåns sorteringsverk lades ner.

Sandslåns sorteringsverk. Europas största.
fotot daterat till cirka 1920

Tredje personen fr.h August Persson "Asp-August" från Rå och femte fr.h är Elias Häggkvist från Rå i Ådalsliden. Elias utvandrade senare till Amerika.

 

Bollsta (gamla) sågverk. Verksamhet 1860 -
Dynäs sågverk. Verksamhet 1884-1950-talet

Väja sågverk.
Verksamhet 1867-1980-90-tal
Väja sulfatfabrik/pappersbruk.
Verksamhet 1914 -

Sandvikens såg.
Verksamhet 1868-1928
Sandvikens sulfatfabrik.
Verksamhet 1929-1979

Sandvikens första ångsåg grundades år 1869 av holländaren Fredrik Hendrik Versteegh den förste av tre bröder, som flyttade till Sverige och som senare kom att spela en stor roll i Ådalens industrihistoria. Sågen avvecklades 1928 till förmån för den sulfatfabrik som då togs i drift.

Kramfors sulfitfabrik. Verksamhet 1905-1977

Kramfors Lilla sågen/Östra sågen.
Verksamhet 1851 eller 1854- 1969
Kramfors Stora sågen/Västra sågen.
Verksamhet 1870-1934

Brunne ångsåg.
Verksamhet 1874-1943
Björknäs såg .
Verksamhet 1882-1924

Frånö sulfatfabrik. Verksamhet 1895-1941

Strömnäs sågverk.
Svanö sågverk t.h på andra sidan älven.

Strömnäs sågverk 1937. Verksamhet 1871-1947

Svanö äldsta såg
Svanö ångsågar. Verksamhet 1866-1930
Fotot daterat till 1918

Svanö massafabrik. Verksamhet 1906-1966.
Bilden från 1920-talet
År 1953 Europas största kabelkran framför Svanö massafabrik.

Sprängsvikens ångsåg. Verksamhet 1872-1911
Sprängsviken fylld med lastfartyg 1905. Lunde i bakgrunden

Nensjö fabrik. Verksamhet 1914-1964

Dals sågverk. Verksamhet 1884-1931
Noraströms sågverk. Verksamhet 1897-1939

Den nya glashyttan (den sista på Sandö) under uppbyggnad efter branden 1904. Bilden tagen från söder med Stampudden i bakgrunden, där Sandös första ångsåg (1853) fanns, den som Franz Berwald anlade. Glasbrukets verksamhet 1750-1929
Sandö sågverk som låg mot Lundesidan
Verksamhet 1885-1918

 

Källa:
Länsmuseet i Västernorrlands samlingar, Ådalens släkforskarförenings samlingar,
Oskar Kvastmans samlingar, Lugnwiks-Posten, Svanöbilder-Bildcirkeln,
Ådalen Industrihistorisk inventering, Privata arkiv och samlingar

topp