Ådalen

Industrisamhällets kulturarv

Lugnviks dokument

 

© PRO Lugnvik

 

Bakgrund och förutsättning

23 sept. 2002 samlades några PRO-are från Lugnvik hos Ulla & Gösta Norberg.

Bertil Berglund, Havard Hagström, Lennart & Märta Wahlgren, Ulf Åhlin, Birgit & Olle Olsson,
Astrid Westin, Inger Wedin, Anna Lisa Flodin och Ingrid Palmkvist.

Anledning: Gruppen hade för avsikt att starta en studiecirkel om Lugnviks bygden.

Inbjudna var Hans Erik Bergman och Gerd Lindstål

Hans Erik Bergman, projektledare, presenterade projektet som arr. av ABF & Studieförbundet
Vuxenskolan och EU:s strukturfonder, Mål 1. Gerd Lindstål lämnade en kort redogörelse om en
liknande studiecirkel i Skog-Nora PRO. Gerd erbjöd sig att hålla kontakt med Lugnvikarna under
den fortsatta studietiden.

Hans Erik lämnade Studiehandledning till de närvarande. Vid ett senare tillfälle skulle gruppen
få "Ådalsminnen" en personlig enkätundersökning. Ett frågeformulär för boende med rötter i
Ådalen.

Gruppen beslutade att träffas 21 okt kl 12 hos Ulla & Gösta på Lugnviksvägen 79, även
kommande cirkelträffar. Medlemmarna turas om att bjuda på kaffe.

Cirkeln avslutades 27 okt 2003.

Hur arbetet genomförts

Gruppen har i stort följt studiehandledningen som överlämnades vid första träffen. Med vissa av
rubrikerna som grund har man tagit fram materialet. Det mesta har kommit fram genom minnen
och livliga diskussioner i gruppen men också genom intervjuer och viss forskning.

Vid ett besök i Landsarkivet i Härnösand söktes uppgifter om personer och olika företag och
aktiviteter i gamla Lugnvik. För att söka gamla industriminnen gjordes en utflykt till Lockneviken.
En del rester fanns efter Locknövikens sågverk som förstördes vid en brand. Men träd och växter
hade gömt det mesta.

Det finns en hel del litteratur om hur man levde och arbetade i det gamla Lugnvik. I tidningen
"Lugnwiksbilder" finns också mycket skrivet material och föreningen Lugnviksbilder har
ett stort bildarkiv och en bildutställning.

Gruppen har valt att presentera arbetet på ett enkelt sätt så att det kanske kan stimulera andra
till att söka vidare.

Publicera

ABF-Ådalen har dokumenterat arbetsmaterialet i ett kompendium. Till dokumentationen finns
ett antal bilder,16 st. Kompendiet har tryckts upp i en mycket begränsad upplaga.

Dokumentation på Lars-Ivan Söderlunds Hemsida, t.v. utan bilder.

Studiecirkel genomförd av PRO-Lugnvik 2002-2003

Innehållsförteckning